ČOV čistírny odpadních vod

 ČOV EKO SBR BIO (s automatickým řízením)

Celoplastové čistírny odpadních vod typu SRB S AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM patří svojí konstrukcí a velikostí do kategorie malých čistíren odpadních vod dle ČSN EN 12566 – 3 + změna A1:2009. Účinnost čištění byla ověřena akreditovanou zkušebnou, a dlouhodobou zkouškou ve VUV T.G. Praha. Závěrem zkoušky byl vystaven protokol o zkoušce typu.

Čistírny odpadních vod s řízeným přerušovaným provozem jsou určeny pro čištění splaškových odpadních vod z rodinných domků, bytových jednotek, penzionů, rekreačních zařízení, sociálních zařízení podniků atp. Je možné je použít v místech, kde nelze odpadní vody z malých zdrojů znečištění odvádět veřejnou kanalizací na centrální čistírnu odpadních vod.

Čistírny odpadních vod typové řady SBR S AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM jsou konstruovány jako celoplastové nádrže, rozdělené jednotlivými příčkami na technologické komory.

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, dmychadlo s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. V případě požadavku na odstraňování fosforu (P) , zásobník na srážecí látku a dávkovací čerpadlo. Vše je ovládáno řídící jednotkou.

ČOV Bioaktiv Běla

Čistící proces je založen na biologickém čištění odpadních vod a na principu nízkozátěžové aktivace s přerušovanou činností, kde je nezbytnou součástí sdružená dosazovací nádrž.

Námi nabízená čistírna odpadních vod EKO SBR BIO (s automatickým řízením) je v tuto chvíli jedinou a první čistírnou odpadních vod, která úspěšně vyhověla zkoušce účinnosti s výsledkem vyhovujícím pro instalaci do Vsaků a III. tříd povrchových vod v akreditované laboratoři výzkumného vodohospodářského ústavu v Praze a je možné ji povolit ohláškou dle § 15A DO VSAKŮ I POVRCHOVÝCH VOD.

ČOV SE SKLÁDÁ Z:

 • PEVNÁ ČÁST ČISTÍRNY – SOUČÁST VLASTNÍ NÁDRŽE
  • Vlastní nádrž (TANK) rozdělena jednotlivými vestavbami na jednotlivé komory
  • Rozvodné potrubí
  • Provzdušňovací elementy
  • Přečerpávací mamutky
  • Zásobník srážecích látek (v případě jeho objednání)
 • OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ
  • Řídící jednotka + rozvodnice vzduchu
  • Dmychadlo
  • Dávkovací čerpadlo

Naše ČOV jsou opatřeny značkou CE.

Účinnost ověřená akreditovanou laboratoří

  BSK5 CHSKcr NL N-NH4 P
Výsledky akreditované zkoušky účinnosti Procentuelní účinnost 99 % 96 % 99 % 99 % 87 %
Průměrné znečištní na přítoku do ČOV 295 mg/l 639 mg/l 342 mg/l 35,2 mg/l 8,9 mg/l
Průměrné znečištění na odtoku z ČOV 3 mg/l 26 mg/l 3,8 mg/l 0,3 mg/l 1,2 mg/l
Běžná jakost vody na odtoku 10 mg/l 50 mg/l 10 mg/l 5 mg/l 5 mg/l
Vlastní nádrž ČOV Bioaktiv Běla Řídící jednotka ČOV Bioaktiv Běla

Výhody ČOV EKO SBR BIO:

 • Vysoká účinnost čištění. Jedná se o první a dosud jedinou čistírnu odpadních vod jejíž účinnost byla ověřena v akreditované laboratoři Výzkumného vodohospodářského ústavu T. G. Masaryka v Praze s výsledky vyhovujícími pro použití do vsaků (NV 416/2010 sb.) a všech tříd povrchových vod (NV 23/2011 sb.).
 • Možnost povolení ohláškou dle § 15a.

ČOV JE VYBAVENA PRVKY PZV (NEJLEPŠÍ DOSTUPNÁ TECHNOLOGIE)

 • ČOV je vybavena řídící jednotkou, které zajišťuje, že chod ČOV je automaticky řízen programem na základě skutečného přítokového množství odpadních vod (není řízen časem, ale je řízen množstvím odpadní vody).
 • Součástí konstrukce je oddělený kalový prostor a samostatný reaktor.
 • ČOV je vybavena chemickým srážením na odstranění fosforu.
 • Možnost dálkového sledování funkčnosti ČOV (při výbavě GSM kartou). Možnost dálkového sledování funkčnosti čistíren servisem, provozovatelem, vodoprávním úřadem.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA (ŘJ – úspora nákladů na elektrickou energii)

 • Ve standardním provedení čistírny ŘJ vyhodnocuje způsoby čištění dle skutečného nátoku odpadní vody. není nutné přepínání na různé režimy: dovolená, nízká zátěž atd. V případě malého přítoku odpadních vod ČOV automaticky nastavuje úsporný režim (šetří uživateli elektrickou energii) udržuje aktivní kal a čeká na další přítok odpadní vody – EKO.
 • Čištění a dávkování srážedla probíhá automaticky po naplnění (dosažení požadované hladiny) odděleného reaktoru.
 • Displej řídící jednotky informuje o aktuální fázi čištění včetně časových údajů jejich délky.
 • Poruchu technologie nebo výpadek elektrické energie ŘJ ohlásí akustickým signálem a zároveň automaticky přepne program na záložní zdroj (řídící jednotky).
 • Řídící jednotka je vybavena krokovými ventily, což sníží podstatně spotřebu elektrické energie oproti klasickým selenoidním ventilům.
 • V základním provedení řídící jednotka uchovává provozní deník s pamětí 24 měsíců.
 • Možnost připojení dalších doplňkových funkcí v rámci řídící jednotky.

MOŽNOST VYUŽITÍ ODPADNÍ VODY (vysoká účinnost čištění)

 • Vyčištěnou vodu je možné použít k zálivkám okrasných dřevin.
 • V případě doplnění o hygienizaci (doplnění UV lampy) je možné přečištěnou odpadní vodu používat k zálivkám zeleniny, nebo ji používat zpět do objektu pro účely užitkové vody.

KONSTRUKČNÍ VÝHODY:

 • Samonosná ČOV je odolná proti tlaku okolní zeminy (výjimkou jsou plovoucí písky, navážka apod.)
 • Plášť ČOV je vyztužen venkovními příčnými límci, silná konstrukce jednotlivých vnitřních přepážek
 • Zastropení ČOV je opatřeno přechodem na poměrně malý vstupní otvor (estetické řešení – designový vzhled na zahradě - menší víko).
 • V případě požadavku, je možné dodat víko do tvaru H, jehož horní část slouží k násypu kůry, popř. ozdobného štěrku = estetického řešení do zahrad (nevyčnívá celé víko).
 • Zateplení víka ČOV v základní výbavě.
 • Malý výškový rozdíl mezi nátokovým a odtokovým potrubím.
 • Všechny části ČOV vyčnívající nad terén jsou vyrobeny z materiálu odolnému UV záření.
 • Možnost uzamčení vstupního otvoru.
 • Není třeba osazení další šachty na odběr vzorků, vzorky lze odebírat přímo z prostoru ČOV.
 • Velká dimenze průměrů přečerpávacích mamutek eliminuje možnost ucpávání.
 • Při čerpání kalu není nutné čerpat vodu střídavě z jednotlivých komor.
 • ČOV jsou vyrobeny z nesériových materiálů zaručujících udržení dlouhodobých vlastností pevnost – stabilita (vlastnosti tohoto materiálu jsou neměnné).
 • Ve výbavě ČOV není žádný mechanický nebo ložiskový (poruchový) prvek (není vybaveno čerpadly, motory apod.) Vše je zajišťováno vzduchem.
 • ČOV je vybavena automatickým odkalováním přebytečného kalu do kalového prostoru.
 • ČOV je vybavena zásobníkem látek na odstranění fosforu o objemu 20 litrů. Nutnost doplnění cca po 9-ti měsících. Není třeba další prostor pro uložení srážedla.

KONTROLY, ÚDRŽBY A SERVISOVÁNÍ ČOV

 • ČOV má minimální nároky na údržbu, vyžaduje pouze kontrolu.
 • Naše firma zajišťuje operativní servisování ČOV.

© 2019, Vodohospodářské služby RT, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑