Septiky

 BIOLOGICKÝ SEPTIK

Biologický septik je určen k čištění odpadních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů všude tam, kde není kanalizace. Nádrž septiku je rozdělena dvěma vestavnými přepážkami a tím se z ní stává tříkomorový septik.

Předčištění v septiku funguje tak, že se v první komoře hromadí usazenina a organické sloučeniny obsažené v usazeninách. V dalších komorách se tyto usazeniny rozkládají díky procesu vyhnívání. Z tohoto prvotního předčištění se odpadní voda přivádí odtokovým potrubím k následnému dočištění.

Samotný septik není dostatečně účinný a odpadní vody, které z něj vytékají je třeba ještě biologicky dočistit v následujícím stupni čištění „FILTRU“.

KONSTRUKCE

Septiky jsou řešeny jako celoplastové zakryté nádrže rozdělené technologickými vestavbami na tři mezi sebou hydraulicky propojené části. Polypropylenové desky jsou svařeny na svařovacím CNC automatu, kdy po provedení sváru vznikne nejenom monolitický celek, ale i zpětná kontrola na tzv. Protokolu o sváru, který automaticky tento svářecí stroj vytiskne. Nádrže jsou opatřeny plastovým vstupním komínkem a venkovním vyztužením (žebrováním u septiků určených k obetonování, nebo četným olímcováním u septiků samonosných).

Septiky nejsou řešeny proti vlivu vztlaku okolní a spodní vody. V případě jejich výskytu je nutné provést oddrenážování jejich okolí.

INSTALACE

Před zahájením prací (již ve fázi zpracování projektové dokumentace) je nutné zvolit místo bez výskytu spodní vody Výkop pro septik hloubíme s přídavkem 15 cm. Po osazení septiku na základovou betonovou deskou provádíme:

 • u samonosných septiků: Obsyp pískem, nebo prohozenou zeminou. Strop nádrže zasypeme zeminou v maximální síle 15 cm.
 • u septiků určených k obetonování: Obetonování obvodu betonovou směsí v minimální síle 15 cm (vlastní mezera mezi výkopem a tělem septiku) Strop nádrže betonujeme dle jeho zatížení betonem, armovaným betonem nebo překryjeme PZ deskami.

VÁLCOVÉ SEPTIKY

Použitý materiál:
DNO - síla 8 mm, OBVOD - síla 5 mm, STROP, KOMÍNEK, VENKOVNÍ ŽEBRA A VNITŘNÍ PŘEPÁŽKY - síla 15 mm.

Typ Počet EO Max. přítok 
odpadní vody l/den
Rozměry v mm Objem v l
Průměr (d) Výška (C) Celkový Užitkový
K1 3-4 600 1600 1600 3050 2750
K2 5 750 2000 1600 4820 4034
K3 7 1050 2200 1600 5850 4940
K4 9 1350 2200 2000 7300 6400
Biologický septik válcový Biologické septiky válcové

HRANATÉ SEPTIKY:

Použitý materiál:
DNO - síla 8 mm, OBVOD, STROP, KOMÍNEK, VENKOVNÍ ŽEBRA A VNITŘNÍ PŘEPÁŽKY - síla 15 mm.

Typ Počet EO Max. přítok 
odpadní vody l/den
Rozměry v mm Objem v l
Délka (A) Šířka (B) Výška (C) Celkový Užitkový
BSCP1 4 600 2000 1000 2000+300 4000 3200
BSCP1b 6 750 2000 1630 1600+300 5180 4250
BSCP2 8 1200 2500 1630 1600+300 6400 5400
BSCP3 12 1800 3200 1630 2000+300 102400 8500
BSCP4 15 2250 3200 2000 2000+300 12700 10400
BSCP5 20 3000 4000 2000 2000+300 15600 13500
Biologický septik hranatý Biologické septiky hranatý

SEPTIKY – SAMONOSNÉ

Použití s výrobní úpravou i do spodní vody bez nutnosti okolní betonáže.

Samonosné septiky jsou určeny do prostředí s podzemní vodou, kdy výška hladiny podzemní vody zasahuje maximálně do úrovně odtoku z nádrže bez nutnosti okolní a stropní betonáže.

Septiky musí být stavebně osazeny na železobetonovém podkladu, obvodový obsyp a zásyp stropu je prováděn štěrkem nebo pískem.

Uvedené ceny obsahují zastropení a vstupní komínek o výšce 15 cm!

Pro zvýšení účinnosti o 10 % jsou septiky vybaveny filtrem nerozpuštěných látek.

Typ Počet EO Max. přítok 
odpadní vody l/den
Rozměry v mm Užitkový objem v l
Průměr (d) Výška (C)
  SAM K1   4 600 2000 1500+150 3600
SAM K2 6 900 2000 1750+150 4450
SAM K3 8 1200 2000 2000+150 5420

Samonosný septik

Nastavení těla nádrže: 25 cm

Důležité informace, které doporučujeme ověřit před investicí do septiku

 • Konstrukce septiku – zda se jedná o Septik samonosný nebo určený na obetonování. Zda se jedná o septik určený do míst s výskytem spodní vody.
  • Samonosné septiky – výstupním dokumentem pro garanci statiky je statický výpočet od autorizovaného statika, v tomto výpočtu jsou také uvedeny garance proti tlaku okolní zeminy a případně i spodní vody bez nutnosti okolní betonáže. Mnohdy jsou na trh uváděny septiky, které jsou vyráběny na základě navržení výrobcem, tyto septiky jsou většinou navrženy jen v návaznosti na marketingový zájem firmy. Jedná se o septiky bez garancí na tlak okolní zeminy, například při vyčerpání septiku nebo zvýšení hladiny okolní vody. Části vyčnívající nad terén by měli být vždy vyrobeny z materiálu odolnému vůči UV záření.
  • Septiky určené na obetonování – důležité je před dodávkou zjistit četnost okolní betonáže.
 • Výbava septiků – zastropená, nezastropená nádrž, vstupní komínek
  • Zastropená nádrž – nádrž včetně zastropení, důležité je zjistit zda septik obsahuje i nástavec pro usazení do terénu dle hloubky přípojného potrubí z připojeného objektu.
  • Vstupní komínek – mnohdy nazýván jako nástavec s víčkem: spolu se zastropením tvoří kompletní dodávku.
  • Nezastropená nádrž – po instalaci musí investor zajistit strop nádrže (například PZ desky), navíc musí vyřešit v místě realizace usazení a obezdění vrchu septiku do terénu. Hloubka přípojného potrubí je běžně cca v 20 – 60 cm. Toto uložení je nucen zákazník dodatečně řešit sám včetně zajištění přístupu do septiku.
 • Použitý materiál - Septiky se běžně vyrábějí v provedením betonovém a plastovém.
  U plastových septiků se můžete setkat s výrobou z níže uvedených materiálů:

  • PP KONSTRUKČNÍ, PP TECHNICKÝ, VSTŘIKOVANÝ, LEHČENÝ – jedná se o materiály na něž nejsou výrobcem materiálu garantovány vlastnosti. Jedná se o materiál bez garance stability, pevnosti a dlouhodobé životnosti. U těchto materiálů není zaručena ani jejich svařitelnost – z tohoto důvodů se můžou časem projevit nepříklad netěsností ve svárech, korozí a případně celkovým znehodnocením nádrže.
  • PP VYTLAČOVANÝ, EXTRUDOVANÝ MATERIÁL – materiál vhodný na výrobu stavebních výrobků, zajišťující vysokou pevnost, stabilitu a životnost. Výrobcem jsou garantovány vlastnosti materiálu.
  • SÍLY POUŽITÉHO MATERIÁLU - Pro srovnání jednotlivých výrobků při zvažování vhodného dodavatele může být dalším parametrem pro srovnání síla použitého materiálu na jednotlivých částech ČOV: DNO, OBVOD, STROP, VNITŘNÍ PŘEPÁŽKY. Čím je materiál silnější tím delší životnost bude výrobek vykazovat.
 • Objem septiků – Objem septiků je odvislý od počtu EO. Vychází se z denní spotřeby 150 litrů/osoba/den

© 2019, Vodohospodářské služby RT, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑