Zemní filtry

 ZEMNÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ FILTR

Jedná se o CELOPLASTOVOU nádrž, která se osadí do výkopu.

Zemní filtry jsou určeny k čištění odpadních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů všude tam, kde není kanalizace.

Nejdříve probíhá mechanickobiologické čištění v biologickém septiku, který je základním stupněm čištění. Předčištění v septiku funguje tak, že se v první komoře hromadí usazenina a organické sloučeniny obsažené v usazeninách se v dalších komorách rozkládají díky procesu vyhnívání. Z tohoto prvotního předčištění se odpadní voda přivádí vtokovým potrubím do nádrže filtru, kde je perforovaným potrubím rozvedena po celé ploše filtru. Odsud voda samovolně protéká přes filtrační náplň (jejíž skladba je podrobně popsána v textu o instalaci) na dno filtru, kde je umístěna sběrná drenáž, která vyčištěnou vodu odvádí do odtokového potrubí a odsud ven z filtru.

Výsledkem je, že zcela vyčištěná voda je odváděna odpadním potrubím buď do potoka nebo do vsakovací studny, trativodu apod.

KONSTRUKCE

Zemní filtry jsou řešeny jako plastové nádrže. Filtry nejsou uzavřeny. Konstrukce nádrže dovoluje po vypršení životnosti filtru (25 –30 let) vybrání pískové náplně a znovupoužití filtru po vložení nové pískové a štěrkové náplně. Toto je velkou výhodou oproti filtrům těsněným fólií.

Filtry jsou konstruovány jako samonosné nádrže, které instalujeme na pískové lože a obsypáváme pouze štěrkem či zeminou.

Filtr pracuje na čistě biologické bázi. Zemní filtry nevyžadují žádnou údržbu. Filtrační náplň je nutné po jejím případném zanesení vyměnit. Životnost náplně se odvíjí od jejího skutečného zatížení odpadní vodou a od dodržení provozního řádu jak tohoto filtru tak i předchozího stupně předčištění - septiku.

Zemní štěrkopískový filtr a samonosný septik

 

INSTALACE

Před zahájením prací (již ve fázi zpracování projektové dokumentace) je nutné zvolit místo bez výskytu spodní vody.

Výkop pro nádrž zemního filtru hloubíme s minimálním přídavkem na obsyp štěrkem nebo pískem(30 – 40 cm).

Dno výkopu nebetonujeme, stačí ho vysypat pískem, nikdy ne ostrým štěrkem!!!

Zemní štěrkopískový filtr - pohled zhora

Na připravený podklad uložíme plastovou nádrž a napojíme vtokové a odtokové potrubí. Dno nádrže vysypeme štěrkem o zrnitosti 8/16 popř. 16/22 tak, abychom na tuto vrstvu mohli uložit drenážní potrubí DN 100. Rozsah a tvar drenážního potrubí je závislý na šířce filtru, viz. výkres přiložený výše. Sběrnou spodní drenáž zapískujeme materiálem stejné zrnitosti 8/16 (16/22) zhruba 5 cm nad její vrchní okraj. Střední vrstvu filtrační náplně (tzn. cca 20 cm pod dno přítokového potrubí) naplníme pískem o zrnitosti 2/4 popř. 4/8.

Z důvodů vyvolání protitlaku dosypáváme souměrně nádrž z venkovní strany pískem (popř. štěrkem).

Po dosažení stanovené výše filtračního lože zaštěrkujeme kamenivem o zrnitosti 8/16 (popř. 16/22) horní perforované potrubí až po po horní okraj nádrže. Pozor! Při plnění nádrže je nutné filtrační náplň upěchovat, aby následně nesedala.

Celou nádrž z důvodů zamezení pozdějšího naplavování zeminy do štěrkového lože překryjeme PE fólií a zasypeme zeminou.

Nakonec provedeme odvětrání odtokového potrubí odvětrávacím komínkem DN 100 min. 50 cm nad terén.

FILTRY V ZÁKLADNÍ CENĚ OBSAHUJÍ:

 • plastovou nádrž filtru
 • horní rozvodné potrubí provedené z pevných perforovaných trubek označení HT

DALŠÍ VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Překrývací plachta na zakrytí filtru
 • Provzdušňovací komín DN 110
 • T-kus DN 110
 • Drenážní trubka DN 110 ) na spodní sběrné potrubí

Zemní filtry – obdélníkové

Typ Počet
EO
Rozměry v mm   m3  
  Délka (A)     Šířka (B)     Výška (C)  
   ZBF1-A    4 3000 1500 1300 4,5 
 ZBF1-B   4 2000 2000 1300
 ZBF2-A   6 3000 2000 1300
 ZBF2-B   6 2500 2500 1300 6,25 
 ZBF3   8 4000 2000 1300
 ZBF4   10 5000 2000 1300 10 
 ZBF5   12 4000 3000 1300 12 
 ZBF6   15 5000 3000 1300 15 

Schéma zemního filtru

 

Zemní filtry – obdélníkové se sníženou hloubkou

Typ Počet
EO
Rozměry v mm   m3  
  Délka (A)     Šířka (B)     Výška (C)  
 ZBF1-AS   4 3000 1800 1100 5,4 
 ZBF2-AS   6 3000 2300 1100

Zemní filtry – Kruhové

Typ Počet
EO
Rozměry v mm   m3  
  Průměr     Výška (C)  
 ZBF1-K   4 2400 1300 4,5 
 ZBF2-K   6 2800 1300 6,15 
 ZBF3-K   8 3200 1300
 ZBF4-K   10 3600 1300 10,15 
 ZBF5-K   12 4000 1300 12,5 

Důležité informace, které je nutné zjistit před investicí do zemního filtru:

 • Použitý materiál – Filtry se vyrábějí ve fóliovém a plastovém provedení

  Plastová varianta: Pevnější, stabilnější a jednodušší varianta pro osazení do terénu

  Fóliová varianta: Ekonomická varianta – velmi náročná instalace a montáž

 • Návrh rozměru filtru - Rozměr vychází z normy ČSN 756402. Výška filtru je dána normou = 1,3 m (nižší filtry dosahují podstatně nižší účinnosti). Plošný rozměr filtru vychází z jednoduchého vzorce: 1 EO (obyvatel) = 1 m2 plochy filtru. Příklad: 4-členná rodina v domku = filtr o ploše 4m2 a hloubce 1,3 m. Tzn. Rozměr filtru např: 3 x1 ,5 x 1,3 m.

Řez zemním filtrem

Řez zemním filtem

 

Schéma osazení septiku a zemního filtru:

Schéma osazení septiku a filtru

Varianta se samonosným septikem

Schéma osazení septiku a filtru

Varianta se septikem na obetonování


© 2019, Vodohospodářské služby RT, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑